תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון")
ברוכים הבאים לאתר  lifebuoyalarmמבית לייף בויי בע"מ(להלן: " החברה ") .

1.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח באתר זה והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין האתר, לכל דבר ועניין .

2.      הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

3.      גלישה באתר ו /או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון . לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר .

1.       המוצרים המוצגים באתר זה ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת .

4.      מחירי המוצרים באתר כוללים מע" מ כדין.

5.      התמונות ו/ או המפרטים המצוינים בדף המוצר מיועדים להמחשה בלבד, ורשומים בהתאם למידע שסופק ו /או הועבר לחברה על-ידי היצרן ו/או היבואן ו/או הספק . ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים ו /או העיצובים המופיעים בתמונות, לבין הגוון ו/או העיצוב והמפרט של המוצר שיסופק בפועל .

6.      בכל מקרה שבו מחמת טעות שבתום לב הפרטים ו /או המפרט המפורטים בדף המוצר אינם תואמים את המוצר שפורסם בדף המוצר תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים במלאי ושניתן לספקו בפועל , לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר , וזו תהא תרופתו היחידה.

7.      תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מתארות בהכרח את המוצר לאשורו. יתכנו שינויים מהותיים בין המוצג באתר לבין המוצר בפועל.

8.      המוצר המוזמן ישאר בבעלות החברה עד למועד פירעון התמורה המלאה בגינו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל אישור סופי לעסקה מחברת האשראי לפני שליחת המוצר. במקרה של זמן אספקה ארוך כתוצאה מהאמור לעיל לא תהיה ללקוח עילה לבקש מהחברה פיצוי על כך .

9.      החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים לישובים הנמצאים מחוץ לגבולות הקו הירוק ו /או שקיימת בעיה ביטחונית להגיע אליהם .

10.   בכל הזמנה של מוצר ו/ או מוצרים שקיימת לגביהם בעיה של נפח ו/או כמות ו/או משקל חריג יהיה באחריות הלקוח להוביל את המוצר על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית .

11.   הלקוח רשאי לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה וזאת אך ורק בהודעה שתשלח בכתב לחברה ו /או באמצעות דואר אלקטרוני. הביטול יעשה ע"י החברה באישור הנהלת החברה ורק לאחר אישור הביטולים דלעיל .

12.   החברה לא תשא במישרין ו/ או בעקיפין בהתאמה כלשהי של המוצרים ללקוח , לאופן שימושם, טיבם , התאמתם לצרכי הלקוח ו\או למפרט הטכני.

13.   החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו\או הובלתם .

14.   החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/ או בניגוד לדין, אשר תתבצע באתר על ידי גורם כלשהוא ו\או צד שלישי, שאינו בשליטתה .

15.   החברה לא תהיה אחראית על שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו /או שלא בהתאם להוראות השימוש ו /או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו /או החוק ו /או הדין או לשימוש בתנאים חורגים ו\או להתקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/ או על ידי צד שלישי.

16.   החברה אינה מתחייבת שהפעילות ו/ או הזמינות באתר לא תופרע, ותפעל ללא הפסקות ו/ או תקלות, לרבות תקלות בחומרה ו/ או בתוכנה ו/ או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו הזמנה לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, ו \או לכל בעיה טכנית המונעת ביצוע הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות ורציפות פעילות האתר .

17.   החברה לא תשא בכל אחריות כתוצאה מאי קבלת פרטי ההזמנה של הלקוח ו/או כתוצאה מהכלת פרטים שגויים , מכל סיבה שהיא , לרבות עקב תקלה טכנית ותהא פטורה מכל חובה לפצות ו/או לשפות את הלקוח .

18.   הלקוח מאשר, כי עם ביצוע הזמנה באתר החברה, החברה רשאית, והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטיו הרשומים באתר לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם החברה .

19.   הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק . החברה רשאית לנקוט בכל הצעדים משפטיים העומדים לרשותה כנגד מגישי פרטים כוזבים . החברה רשאית לבטל הזמנה של לקוח , היה ואותו לקוח מסר פרטים כוזבים או חלקיים .

20.  במקרה של חשש ו/או חשד להפרת זכויות יוצרים באתר, יש לפנות במייל ו/ או בכתב ו/ או בטלפון לחברה ואנו נדאג להסיר את החומר הרלוונטי מהאתר .

21.   החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מזמן לזמן . רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

22.  הרישום במסמכי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה .

23.  במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו\או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך , יהיה מקום השיפוט הבלעדי והיחידי בבתי המשפט בלבד

24.  אספקת המוצרים :

·         ככלל, מועדי האספקה יהיו עד 5 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע "י חברת האשראי / PAYPAL ו /או ממועד גמר התשלום עבור העסקה . (אזורים מרוחקים עד 10 יום)

א. הלקוח גר בעיר בישראל ( יישוב מעל 20,000 תושבים) 

ב.ההזמנה בוצעה באתר עד השעה 13:00

ג .המוצר קיים במלאי

ד. ההזמנה שוקלת עד 8 קילו

ה. לא צוין זמן אספקה שונה עבור המוצר

·         החברה מחויבת לספק רק מוצר ששולם במלואו.

·         מסירת פרטי אספקה שגויים ע "י הלקוח- במקרה של "כשל אספקה " כתוצאה מפרטים שגויים שנמסרו בהזמנת המוצר , הלקוח יישא בעלות דמי המשלוח הנוספים או בכל הוצאה אחרת אשר תגרם מרשלנותו.

 

27 . החזרת מוצרים וביטולים:

ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר :

·         9. על פי חוק הגנת הצרכן 1981, ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס /דוא"ל/ דואר .

·         החזרת המוצרים תיעשה אל מחסני החברה . המוצרים יוחזרו ע"י הרוכש , באחריותו ועל חשבונו . המוצרים יוחזרו כשהם ארוזים באריזתם המקורית.  על האריזה להיות סגורה כפי שנתקבלה ( לא נפתחה כלל). על המוצרים המוחזרים ועל האריזה להיות שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם כל שימוש .

·         בעת ביטול עסקה כספו של הרוכש יוחזר לו תוך 14 ימי עסקים ממועד החזרת המוצרים למחסני החברה, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש" ח לפי הנמוך ביניהם . החזר התשלום לרוכש יתבצע באותו אמצעי תשלום בו שילם הרוכש.התשלום עבור המשלוח (אם בוצע ) לא יוחזר לרוכש .

·         במקרים בהם המשלוח חינם, כספו של הרוכש יוחזר לו בניכוי הוצאות המשלוח האמיתיות כדלקמן (לפי משקל האריזה ):כל משלוח המוזן באתר יוצא אוטומטית לליקוט, לצערנו ביטול המשלוח גורר הוצאות לוגיסטיות נלוות. להלן עלויות הביטול ללקוח .

למשלוח בשווי של עד 1,000 ש" ח - 100 ש"ח

למשלוח בשווי של מעל 1,000 ש" ח - 250 ש"ח

28. פרטיות – אבטחה באתר  SSL

1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע
כל העברה
של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/ או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה אלא אם כן נגרם עקב רשלנות של החברה . כל פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים בשרתי החברה כלל .
2 .הצהרת פרטיות:
המחויבות שלנו
להגנת הפרטיות. הפרטיות שלך חשובה לנו. 
כדי לשפר
את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
כדי לוודא
את מודעות המבקרים באתר , מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

בעת שימוש באתר נאסף עליך מידע .
חלק מהמידע
מזהה אותך באופן אישי , כלומר בשמך, כתובתך , הדוא"ל שלך , מספר הטלפון שלך ועוד.
זהו מידע
שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי טופס הזמנה /רכישה.
חלק מהמידע
הנאסף הינו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך .
למשל, באליו
עמודים צפית, מהיכן הגעת לאתר, כתובת ה IP שלך ועוד.
חלק מהנתונים
שנאספו נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה .

המידע שאנו אוספים :
בעמודים באתר
שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:
שם, ת.
ז ., כתובת, דוא" ל , טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.
לעיתים ניתן
לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר
רושמים לגביו
שם , ת.ז., דוא "ל, כתובת, טלפון וכו'.


מה אנחנו עושים עם המידע :
במידע הנמסר
לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').
המידע אינו
מועבר לכל גורם אחר , למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה ( כגון לחברת האשראי).

החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימו קשר ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על-ידי החברה או על- ידי אחרים עימם תתקשר החברה- רק אם במעמד ההרשמה החבר הסכים במפורש לכך . בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על-ידה לשם שימוש לצרכיה. החברה גם תהיה רשאית להשתמש במידע כאמור כחלק מנתונים המועברים לצד ג', וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או פרטי זהותו